Vă oferim o gamă completă de servicii de contabilitate pentru a vă ajuta la dezvoltarea și creșterea afacerii dumneavoastră atât la nivel local cât și internațional. Atât pentru noi cât și pentru clienții noștrii, încrederea înseamnă cunoștințe tehnice de cea mai bună calitate furnizate cu integritate, creativitate și responsabilitate.

Suntem o echipă dinamică formată din specialiști cu o experientă vastă în prestarea de servicii de contabilitate, care prin soluțiile personalizate propuse, vă oferim variante de optimizare și dezvoltare a activității companiei.

Avantajele serviciilor de contabilitate externalizate

    – acces facil la expertiza de specialitate,

    – focus pe activitățile de baza ale afacerii tale,

    – gestionarea eficientă a riscurilor,

    – reducere a costurilor

    – flexibilitate ridicată privind personalul.

Servicii de contabilitate la sediul nostru, inclusiv contabilitate primară

 • organizarea contabilității în conformitate cu normele legale în vigoare;
 • ținerea contabilității conform principiilor contabilității și a tuturor prevederilor legale;
 • operare documente primare întocmite de beneficiar;
 • evidența analitică și sintetică a furnizorilor, clienților;
 • evidența mijloace fixe, calculul amortizării;
 • întocmire Jurnal Cumpărări, Jurnal Vânzări;
 • întocmirea balanței de verificare și a balanțelor analitice;
 • întocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile micro întreprinderii, după caz, întocmirea declarațiilor în termenele legale;
 • calculul impozitului pe dividende, întocmirea declarațiilor privind impozitul pe dividende;
 • calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente;
 • întocmirea decontului de TVA;
 • raportare semestrială;
 • întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
 • întocmirea statelor de plata pentru angajați și calcularea contribuțiilor generate din aceste operații;
 • întocmirea declarațiilor lunare privind calculul următoarelor contribuții:
  • contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat
  • contribuții la bugetul asigurărilor sociale de sănătate
  • contribuții la bugetul asigurărilor pentru șomaj
  • contribuții la bugetul de stat
  • alte contribuții prevazute de lege
 • întocmirea fișelor fiscale;
 • întocmirea și înregistrarea declarațiilor privind obligațiile de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj în situația în care clientul beneficiază de subvenții pentru salariați;
 • elaborarea și punerea în aplicare a procedeelor contabile și a planului de conturi adaptat societății cu respectarea normelor generale;
 • instruirea personalului privind modul de întocmire și circuitul documentelor primare;
 • instruirea personalului privind modul de utilizare a instrumentelor de plata (ordine de plata, bilete la ordin, CEC-uri etc.), precum și de întocmire a acestora;
 • întocmirea ordinelor de plata de trezorerie aferente viramentelor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de șomaj, etc.;
 • relația cu banca (depunere și ridicare documente, ridicare extrase de cont, depunere numerar);
 • informarea periodica a conducerii asupra situației economico-financiare a societății;
 • informarea permanenta si în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil;
 • informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului.

Servicii de contabilitate la sediul clientului

 1. verificarea documentelor primare și a evidentei contabile, precum și conformitatea cu cerințele legale și de reglementare, calitatea informațiilor, identificarea riscurilor și consultanta pentru eliminarea acestora
 2. întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale (impozit pe profit, TVA, D390, D394)
 3. întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu standardele contabile romanești sau standardele de raportare financiara internațională (IFRS,)
 4. asistență pe parcursul controalelor de la autorități.
 5. analiza afacerii și identificarea factorilor de risc care pot afecta bunul mers al afacerii.
 6. consultanță privind îmbunătățirea performantelor, analize de cash-flow, bugete și previziuni.

Servicii de contabilitate la distanță

 1. verificarea registrului jurnal,
 2. reconcilierea extraselor de cont,
 3. urmărirea analitica a datoriilor și creanțelor,
 4. întocmirea declarațiilor fiscale,
 5. analiza financiara,
 6. întocmire cash-flow,
 7. contul de profit și pierdere
 8. rapoarte de management

Servicii de întocmire situații financiare

 1. întocmire și certificare a situațiilor financiare individuale sau consolidate în conformitate cu OMFP 1802/2014
 2. întocmire situații financiare în conformitate cu Standardele de raportare financiara din România precum si cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara (IFRS)
 3. întocmire situații financiare pentru sectoarele de industrie reglementate, inclusiv pentru organizațiile non-profit
 4. întocmire situații financiare in cazul lichidării unei companii si întocmirea raportărilor specifice
 5. întocmire rapoarte de fuziune
 6. expertize extrajudiciare

Servicii de întocmire analize financiare

 1. întocmire bilanț, cont de profit și pierdere, cash flow
 2. consultanta privind întocmirea bugetului anual
 3. rapoarte de management
 4. întocmirea de situații sau rapoarte financiare solicitate de către bănci
 5. calculul indicatorilor economico-financiari necesari pentru a evalua diverse aspecte legate de activitatea unei companii și performanta financiară
 6. analiza cost-beneficiu

Expertize contabile

 1. Judiciare – Oferim servicii de expertize contabile judiciare ce au ca obiect cercetarea unor fapte și situații de natură economico-financiara pentru obiective stabilite de organul judiciar.
 2. Extrajudiciare – Oferim servicii de expertiză contabilă extrajudiciară solicitate de clienții care au nevoie de clarificări legate de desfășurarea unor tranzacții sau în situația în care există îndoieli asupra modului de calcul a unor impozite și taxe.

Suntem oameni pasionați de munca noastră. Am parcurs procedurile prevazute de Regulamentul CECCAR privind accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat.

Toți colegii din echipă urmează activitățile prevazute de Programul Național de Dezvoltare Profesionala Continuă, participând la cursurile, seminariile și întrunirile profesionale în domeniu, ceea ce ne asigură cunoașterea aprofundată și la zi a celor mai complexe aspecte ale profesiei. Acest lucru ne ajută să putem oferi servicii de calitate în relația cu partenerii noștri.

 

Completează formularul de mai jos pentru consultanță în domeniul contabilitate.

 

 

 

 

Suntem societate acreditată cu drept de practică de către Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) .

Autorizație 7748 / 2012